Dưới đây là những video về "thử thách ma nơ canh" (Mannequin Challenge) đang gây sốt cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Video: Thử thách trào lưu ma nơ canh phiên bản phù thủy Jack King:

Nguồn video: YouTube/Jack King.

Video: 15 thử thách trào lưu ma nơ canh ấn tượng nhất:

Nguồn video: YouTube/Amazing Vines.

Video: Thử thách trào lưu ma nơ canh ở động vật:

Nguồn video: YouTube/Manh Duy.