Constantine Đại đế, Theodosius I là 2 trong số những hoàng đế đế quốc Đông La Mã nổi tiếng nhất sử sách.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 1

Constantine Đại đế là một trong số hoàng đế đế quốc Đông La Mã nổi tiếng nhất lịch sử. Trị vì đất nước từ năm 306-337, Constantine Đại đế đã cho xây dựng cung điện hoàng gia ở Byzantium và sau đó đổi tên thành phố này là Constantinople. Về sau Constantinople trở thành kinh đô của đế quốc Đông La Mã (hay còn gọi đế quốc Byzantine).

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 2

Hoàng đế Julian trị vị đế quốc Đông La Mã từ năm 361 - 363. Không chỉ là người đứng đầu đất nước, hoàng đế Julian còn là một tướng quân xuất sắc, nhà triết học, nhà cải cách xã hội hay là một tác giả được người đời kính trọng.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 3

Theodosius I hay còn gọi Theodosius Đại đế trị vì từ năm 379-395. Ông là vị hoàng đế cuối cùng trị vì cả đế quốc Đông và Tây La Mã.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 4

Theodosius II nắm quyền điều hành đất nước từ năm 408 - 450. Ông được biết đến với vai trò ban hành bộ luật mang tên ông - Bộ luật Theodosius.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 5

Anastasius I lên ngôi hoàng đế Byzantine từ năm 491-518. Trong thời gian trị vì, ông đã cho ban hành một số loại tiền mới.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 6

Justinian I là hoàng đế đế quốc Đông La Mã từ năm 527-565. Trong thời gian nắm quyền, ông đã khôi phục sức ảnh hưởng của đế quốc Đông La Mã. Hoàng đế Justinian I cũng là người cho xây dựng nhà thờ Hagia Sophia nổi tiếng còn tồn tại đến ngày nay.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 7

Hoàng đế Maurice được biết đến nhiều nhất với chiến tích chống lại người Sassanid. Ông trị vì đất nước từ năm 582-602.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 8

Hoàng đế Heraclius là người đưa tiếng Hy Lạp trở thành ngôn ngữ chính thức ở đế quốc Đông La Mã trong thời gian trị vì từ năm 610-641. Heraclius cũng có đội quân hùng mạnh và thực hiện nhiều chiến dịch quân sự tham vọng.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 9

Constantine V lên ngôi hoàng đế từ năm 741 - 775 có nhiều thành tựu trong lĩnh vực quân sự như thành lập một đơn vị quân đội mới là tagmata.

Top hoang de de quoc Dong La Ma noi tieng lich su - Anh 10

Basil I là hoàng đế đế quốc Đông La Mã từ năm 867 - 886. Vị hoàng đế này nổi tiếng thế giới khi xuất thân từ nông dân.