Sang tháng 10, vận thế sa sút, những con giáp này cần hết sức thận trọng lời ăn tiếng nói, rất dễ phạm họa tiểu nhân, dính phải thị phi.

Tuổi Mùi: Tháng 10, vận thế của bạn xuống thấp. Năng lượng tự thân tổn hao lớn. Sự nghiệp dễ xuất hiện đối thủ cạnh tranh, thêm mệnh cách xuất hiện suy tinh hóa tài, nguồn tài chịu tổn thất lớn, kiếm được ít mà chi tiêu quá lớn. Trong tháng này, con giáp này cần phải thận trọng khi mưu sự hành sự, cố gắng khiêm tốn. Không được xô xát với người khác để tránh gây bất lợi cho bản thân và vận thế của mình. Tuổi Tỵ: Vận thế gặp kiếp tài chi cục dễ phạm tiểu nhân, dính vào thi phi. Đặc biệt là trong công việc cần phải giữ được thái độ bình tĩnh, cố gắng nhẫn nhịn, chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, đừng so đo tính toán thiệt hơn. Chỉ có kiểm soát được như thế mới có thể khiến bản thân tránh được rắc rối. Nếu quá chú trọng vào lợi ích của bản thân rất dễ chuốc họa vào thân. Tuổi Dậu: Tháng 10 lưu nguyệt là kỵ thần, mệnh cách tự thân gặp cách cục nhược tài tức tài khí rất kém. Rất dễ có hiện tượng phá tài thêm năng lực của bản thân không đủ dễ xuất hiện đối thủ cạnh tranh nặng ký trong sự nghiệp. Thời điểm này rất dễ gây ấn tượng xấu với lãnh đạo. Các bạn tuổi Dậu nên chủ động kết giao với bạn bè, dùng sự chân thành để hóa giải các hiềm khích.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 1

Tuổi Mùi: Tháng 10, vận thế của bạn xuống thấp. Năng lượng tự thân tổn hao lớn.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 2

Sự nghiệp dễ xuất hiện đối thủ cạnh tranh, thêm mệnh cách xuất hiện suy tinh hóa tài, nguồn tài chịu tổn thất lớn, kiếm được ít mà chi tiêu quá lớn.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 3

Trong tháng này, con giáp này cần phải thận trọng khi mưu sự hành sự, cố gắng khiêm tốn. Không được xô xát với người khác để tránh gây bất lợi cho bản thân và vận thế của mình.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 4

Tuổi Tỵ: Vận thế gặp kiếp tài chi cục dễ phạm tiểu nhân, dính vào thi phi.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 5

Đặc biệt là trong công việc cần phải giữ được thái độ bình tĩnh, cố gắng nhẫn nhịn, chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, đừng so đo tính toán thiệt hơn.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 6

Chỉ có kiểm soát được như thế mới có thể khiến bản thân tránh được rắc rối. Nếu quá chú trọng vào lợi ích của bản thân rất dễ chuốc họa vào thân.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 7

Tuổi Dậu: Tháng 10 lưu nguyệt là kỵ thần, mệnh cách tự thân gặp cách cục nhược tài tức tài khí rất kém.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 8

Rất dễ có hiện tượng phá tài thêm năng lực của bản thân không đủ dễ xuất hiện đối thủ cạnh tranh nặng ký trong sự nghiệp.

Top con giap coi chung dinh hoa tieu nhan trong thang 10/2016 - Anh 9

Thời điểm này rất dễ gây ấn tượng xấu với lãnh đạo. Các bạn tuổi Dậu nên chủ động kết giao với bạn bè, dùng sự chân thành để hóa giải các hiềm khích.