Dẫn đầu danh sách 20 ĐTQG thành công nhất năm 2016 của Goal là một bất ngờ từ châu Á, trong khi những đại gia như Italia hay Tây Ban Nha vắng mặt.

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 1

Italia và Tây Ban Nha vắng mặt trong danh sách 20 ĐTQG thành công nhất năm 2016 của Goal, gồm:

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 2

20. Ukraine | Thắng: 7, Hòa: 2, Thua: 3 | Ghi 18 bàn, để lọt lưới 12 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 3

19. Honduras | Thắng: 7, Hòa: 2, Thua: 3 | Ghi 21 bàn, để lọt lưới 11 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 4

18. Ba Lan| Thắng: 7, Hòa: 6, Thua: 1 | Ghi 25 bàn, để lọt lưới 10 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 5

17. Bỉ| Thắng: 9, Hòa: 2, Thua: 4 | Ghi 38 bàn, để lọt lưới 15 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 6

16. Mỹ | Thắng: 12, Hòa: 1, Thua: 6 | Ghi 37 bàn, để lọt lưới 20 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 7

15. Anh | Thắng: 8, Hòa: 4, Thua: 2 | Ghi 21 bàn, để lọt lưới 12 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 8

14. Morocco | Thắng: 7, Hòa: 5, Thua: 1 | Ghi 18 bàn, bàn để lọt lưới 4 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 9

13. CHDC Congo | Thắng: 11, Hòa: 3, Thua: 4 | Ghi 36 bàn, để lọt lưới 15 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 10

12. Bồ Đào Nha |Thắng: 10, Hòa: 4, Thua: 3 | Ghi 42 bàn, để lọt lưới 11 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 11

11. Đức | Thắng: 10, Hòa: 3, Thua: 3 | Ghi 34 bàn, để lọt lưới 10 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 12

10. Costa Rica | Thắng: 8, Hòa: 2, Thua: 2 | Ghi 23 bàn, để lọt lưới 13 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 13

9. Argentina | Thắng: 10, Hòa: 3, Thua: 2 | Ghi 31 bàn, để lọt lưới 11 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 14

8. Nhật Bản |Thắng: 7, Hòa: 1, Thua: 2 | Ghi 30 bàn, để lọt lưới 9 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 15

7. Uzbekistan | Thắng: 9, Hòa: 0, Thua: 3 | Ghi 14 bàn, để lọt lưới 6 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 16

6. Brazil | Thắng: 8, Hòa: 3, Thua: 1 | Ghi 30 bàn, để lọt lưới 7 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 17

5. Hàn Quốc | Thắng: 8, Hòa: 1, Thua: 2 | Ghi 18 bàn, để lọt lưới 13 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 18

4. Croatia | Thắng: 9, Hòa: 3, Thua: 1 | Ghi 32 bàn, để lọt lưới 6 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 19

3. Mexico | Thắng: 11, Hòa: 3, Thua: 1 | Ghi 23 bàn, để lọt lưới 12 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 20

2. Pháp | Thắng 13, Hòa: 3, Thua: 1 | Ghi 36 bàn, để lọt lưới 14 bàn

Top 20 DTQG thanh cong nhat nam 2016: Italia, Tay Ban Nha vang mat - Anh 21

1. Iran | Thắng: 9, Hòa: 2, Thua: 0 | Ghi 30 bàn, để lọt lưới 2 bàn