Đối nghịch với lượng tiêu thụ hàng trăm nghìn xe của những xe bán chạy nhất tại Mỹ là con số èo uột hai, ba nghìn của những xe ế nhất trong năm 2007.