Trang Business Insider vừa bầu chọn ra danh sách 10 smartphone tốt nhất năm 2016. Đứng đầu là iPhone 7 Plus của Apple.

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 1

1. iPhone 7 Plus .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 2

2. iPhone 7 .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 3

3. Samsung Galaxy S7 Edge .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 4

4. Samsung Galaxy S7 .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 5

5. Google Pixel .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 6

6. Google Pixel XL .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 7

7. iPhone 6s Plus .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 8

8. iPhone 6s .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 9

9. iPhone SE .

Top 10 smartphone tot nhat nam 2016: iPhone 7 Plus dau bang - Anh 10

10. OnePlus 3 .

- Clip 10 smartphone tốt nhất năm 2016.

Play

Mộc Chân (Theo Business Insider)