Tờ SS vừa liệt kê ra Top 10 siêu xe Toyota đắt nhất trong lịch sử. Dẫn đầu là chiếc Toyota GT-One Road Version (TS020) 1998 với giá 1,3 triệu USD (tương đương 29,185 tỷ đồng).

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 1

1. Toyota GT-One Road Version (TS020) 1998.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 2

2. Toyota 2000GT 1967.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 3

3. Toyota Century 1997.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 4

=4. Toyota Land Cruiser 200 V8 2007.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 5

=4. Toyota Land Cruiser Prado 150 2009.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 6

6. Toyota Supra Twin Turbo MKIV 1993.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 7

=7. Toyota Soarer GT-T 2.5 1996.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 8

=7. Toyota Supra Turbo MKIII 1986.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 9

=9. Toyota Aurion TRD 3500S 2007.

Top 10 sieu xe dat nhat trong lich su hang Toyota - Anh 10

=9. Toyota GT86 2012.

- Clip 10 siêu xe đắt nhất trong lịch sử hãng Toyota.

Play

HT (Theo SS)