Dưới đây là những mẫu xe ô tô sở hữu nội thất đẹp nhất năm 2016, do tạp chí Wards Auto công bố.

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 1

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 2

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 3

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 4

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 5

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 6

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 7

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 8

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 9

Top 10 o to so huu noi that 'sang chanh' nhat nam 2016 - Anh 10