Focus2Move Global Mobility Database, đã đưa ra danh sách 10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2016.

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 1

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 2

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 3

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 4

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 5

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 6

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 7

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 8

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 9

Top 10 o to ban chay nhat the gioi nua dau 2016 - Anh 10