(HHT_Online) Dương Thừa Lâm, Phi Luân Hải "vinh dự" đứng đầu bảng. Sao lại thế nhỉ? :-?