Kinh tế thế giới hơn một thập kỷ qua đã chứng kiến nhiều biến động, từ sự vươn lên trong tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi cho tới khủng hoảng tài chính kéo theo sự xáo trộn trong trật tự kinh tế xét về quy mô và sức tăng trưởng qua các năm.

Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được vị thế độc tôn của mình trên bảng xếp hạng nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2000 cho tới nay. Tuy vậy, đó chỉ xét về mặt quy mô của nền kinh tế, nếu tính theo sức tăng trưởng, thậm chí, kinh tế Mỹ còn không được xếp trong nhóm 10 quốc gia đứng đầu.

Dưới đây là Bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới qua các năm xét theo quy mô kinh tế (GDP) dựa trên dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Top 10 quốc gia lớn nhất thế giới (theo GDP) năm 2000

(Đơn vị: Nghìn tỷ USD)

Trật tự kinh tế kể từ đó đã được duy trì tới năm 2006, khi Trung Quốc bắt đầu vượt qua Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và năm 2007, Trung Quốc vượt qua Đức đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia lớn nhất thế giới xét về GDP.

Top 10 quốc gia lớn nhất thế giới (theo GDP) năm 2006

(Đơn vị: Nghìn tỷ USD)

Top 10 quốc gia lớn nhất thế giới (theo GDP) năm 2007

(Đơn vị: Nghìn tỷ USD)

Tới năm 2010, Trung Quốc đã thành công trong nỗ lực vượt qua nền kinh tế Nhật Bản để trực tiếp đứng cạnh nền kinh tế Mỹ trong nhóm 10 quốc gia lớn nhất thế giới.

Top 10 quốc gia lớn nhất thế giới (theo GDP) năm 2010

(Đơn vị: Nghìn tỷ USD)

Và top 5 quốc gia lớn nhất thế giới xét theo quy mô được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì tới năm 2017, cùng với đó là sự nổi lên của nhóm các quốc gia còn lại thuộc nhóm BRIC, với dự báo kinh tế Brazil sẽ vượt qua kinh tế Anh trong năm 2015 cùng với Nga và Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 8 và thứ 9 thế giới, vượt lên trên Italy.

Top 10 quốc gia lớn nhất thế giới (theo GDP) năm 2017 (dự báo)

(Đơn vị: Nghìn tỷ USD)

Trong khi đó, nếu xét theo tốc độ tăng trưởng, IMF dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ có mặt trong nhóm 10 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới tới năm 2013.

Top 10 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2013 (dự báo)

Kể từ năm 2014 - 2017, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ luôn duy trì ở vị trí đứng thứ 4 thế giới.

Top 10 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2017 (dự báo)

Anh Đặng

CNN