Trang SS vừa đưa ra danh sách 10 máy pha cà phê đắt nhất thế giới. Đứng đầu là chiếc Rancilio Espresso với giá 18.500 USD (tương đương 419,58 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 1

=1. Rancilio Espresso (giá: 18.500 USD - 419,58 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 2

=1. Slayer Espresso (giá: 18.500 USD - 419,58 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 3

=3. Synesso Cyncra (giá: 12.500 USD - 283,50 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 4

=3. Astra Fully Automated 2000 (giá: 12.500 USD - 283,50 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 5

5. Blossom One Limited (giá: 11.111 USD - 252,00 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 6

6. Clover (giá: 11.000 USD - 249,48 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 7

7. La Marzocco International GS3 (giá: 7.000 USD - 158,76 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 8

8. Kees van der Westen Mirage (giá: 6.700 USD - 151,96 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 9

9. Jura Impressa J9.3 One Touch TFT (giá: 3.300 USD - 74,84 triệu đồng).

Top 10 may pha ca phe dat nhat the gioi - Anh 10

10. Oracle BES980XL Espresso (giá: 2.000 USD - 45,36 triệu đồng).

Ngọc Hoan (Theo SS)