Nhìn lại bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 10 tháng qua, Việt Nam xuất siêu gần 3,52 tỷ USD. Tổng trị giá xuất nhập khẩu dự kiến đạt 284,64 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2016, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 144,08 tỷ USD, tăng 7,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 140,56 tỷ USD, tăng 2,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2016 ước thâm hụt 200 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch xuất khẩu. Trong 10 tháng/2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 3,52 tỷ USD.

NDH xin giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình xuất, nhập khẩu 10 mặt hàng chủ yếu của Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Top 10 mat hang xuat nhap khau lon nhat ca nuoc - Anh 1

>>[Infographic] Toàn cảnh bức tranh vốn FDI rót vào Việt Nam 10 tháng qua