Tờ Frecked vừa thống kê ra top 10 đô vật giàu nhất thế giới năm 2016, dẫn đầu danh sách này là Dwayne Johnson với tổng tài sản lên đến 125 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 1

1. Dwayne Johnson (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 125 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 2

2. John Cena (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 35 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 3

3. Paul Levesque (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 25 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 4

4. Kurt Angle (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 20 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 5

5. The Undertaker (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 18 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 6

6. Randy Orton (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 15 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 7

7. Paul Wight (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 13 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 8

8. Sheamus (quốc tịch: CH Ireland) - tổng tài sản 12 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 9

9. Dolph Ziggler (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 9 triệu USD.

Top 10 do vat giau nhat the gioi nam 2016 - Anh 10

10. Rey Mysterio (quốc tịch: Mỹ) - tổng tài sản 7,5 triệu USD.

Lương Ngọc (Theo Frecked)