(NDHMoney) Cùng NDHMoney điểm qua 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lớn nhất tại 2 sàn HOSE và HNX trong phiên giao dịch ngày 21/1/2013.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm tới 6,37 điểm, tương đương 1,4% xuống còn 447,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 58,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 930,34 tỷ đồng. Trong đó khối lượng khớp lệnh là hơn 52 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 640,5 tỷ đồng.

Trong phiên 21/1/2013, ITA vẫn là cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên sàn HOSE. Kết thúc phiên giao dịch, ITA khớp được hơn 6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng là 11,45%. Tiếp sau đó là HQC và MBB có khối lượng giao dịch lần lượt là hơn 2,3 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ trọng là 4,4%) và hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ trọng là 4,24%).

Phiên hôm nay, ITA cũng là cổ phiếu có giá trị khớp lớn nhất sàn HOSE với hơn 39,4 tỷ đồng (tương đương tỷ trọng là 6,1%). Tiếp sau đó là MBB và GAS có giá trị khớp lệnh lần lượt là hơn 31,7 tỷ đồng (tương đương tỷ trọng là 4,91%) và hơn 30,5 tỷ đồng (tương đương tỷ trọng là 4,72%).

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,89 điểm, tương đương 1,43% xuống còn 61,16 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 58 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 394,8 tỷ đồng

Trong phiên 21/1/2013, SHB tuy thanh khoản có giảm hơn so với các phiên trước đó nhưng vẫn tiếp tục là mã dẫn đầu về khối lượng giao dịch tại sàn HNX khi giao dịch được hơn 8,4 triệu cổ phiếu tương đương tỷ trọng là 14,55%. Tiếp sau đó vẫn là 2 mã VND và SHN có khối lượng giao dịch lần lượt là hơn 5,9 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ trọng là 10,25%) và hơn 5,5 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ trọng là 9,61%).

Phiên hôm nay, VND vươn lên là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất sàn HNX lên tới hơn 59,3 tỷ đồng (tương đương tỷ trọng là 15,04%). Tiếp sau đó là SHB và SCR có giá trị giao dịch lần lượt là hơn 57,1 tỷ đồng (tương đương tỷ trọng là 14,47%) và hơn 30,9 tỷ đồng (tương đương tỷ trọng là 7,84%).