(NDH) Cùng Người Đồng Hành điểm qua 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lớn nhất tại 2 sàn HOSE và HNX trong phiên giao dịch ngày 11/11/2013.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 501,08 điểm, tăng 2,47 điểm (0,50%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 93,277 triệu đơn vị, trị giá 1.067,43 tỷ đồng. Trong đó, tổng khối lượng khớp lệnh là 87,61 triệu cổ phiếu, giá trị khớp lệnh đạt 935,59 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, ITA tăng 3,1% và dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE khi khớp được 6,65 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 7,58%. Tiếp sau đó là mã 2 mã FLC và HQC khớp được lần lượt 6,13 triệu cổ phiếu và 4,6 triệu cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, FLC và HQC đã chạm mức giá trần.

Phiên hôm nay, ITA cũng là mã đứng đầu về giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE, đạt 43,05 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng là 4,59%. Tiếp sau đó là mã PPC có giá trị khớp lệnh là 41,26 tỷ đồng (chiếm 4,4%). Mã REE đứng ngay sau với giá trị khớp lệnh đạt trên 38,4 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 4,1%. Khép phiên giao dịch, PPC tăng 3,3% còn REE tăng 1,1%.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 64,06 điểm, tăng 0,76 điểm (1,21%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,829 triệu đơn vị, trị giá 328,610 tỷ đồng.

Mã SCR tăng 6,1% và tiếp tục có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn HNX, đạt 5,33 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 11,89%. Tiếp sau đó, mã PVX tăng trần và cũng đã giao dịch được 4,46 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 9,96%. Mã SHB đã giao dịch được 3,2 triệu đơn vị, tương đương tỷ trọng là 7,17%. Khép phiên giao dịch, SHB giữ giá tham chiếu.

SCR cũng là mã có giá trị giao dịch lớn nhất sàn HNX, đạt 36,18 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,01% toàn thị trường. Kế tiếp là PVS có giá trị giao dịch đạt 29,57 tỷ đồng (chiếm 9%). Mã VCG đứng thứ 3 trong danh sách này và có giá trị giao dịch đạt 27,34 tỷ đồng (chiếm 8,32%).

Bình Minh - Người Đồng Hành