- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự so sánh ông với trùm phát xít Đức Adolf Hitler, ông nói muốn diệt ba triệu con nghiện và kẻ buôn ma túy ở quốc đảo.

Theo AJ+