Ngày 23.11, lần cuối cùng trong nhiệm kì của mình, tổng thống Barack Obama đã trao Huân chương Tự do Tổng thống cho 21 nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực biểu diễn, thể thao, khoa học, công nghệ, hoạt động từ thiện và nghệ thuật.