Người dẫn chương trình tập dượt cho Tổng thống Obama đi phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017.

Video: Tổng thống Obama tập dượt phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng: