Đây là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm khu vực xảy ra trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.