Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng thống Ai-len M.Hích-gin và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới nước ta từ ngày 5 đến 14-11. Tham gia đoàn có Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ai-len C.Phla-na-gan, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam C.Mo-ran, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Ai-len A.Ô-li-ơ-ri, Tổng Thư ký Phủ Thủ tướng Ai-len M.Phrây-dơ và các thành viên khác.

Tong thong Ai-len M.Hich-gin tham cap nha nuoc toi Viet Nam - Anh 1

Tổng thống Ai-len M.Hích-gin sinh ngày 18-4-1941. Ông tốt nghiệp Cử nhân Xã hội học tại Đại học Quốc gia Ai-len Gan-uây và tốt nghiệp Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học In-đi-a-na (Mỹ) năm 1967. Ông từng giảng dạy về chính trị và xã hội học tại Đại học Quốc gia Ai-len Gan-uây và tại Mỹ. Tổng thống M.Hích-gin cũng là một nhà báo, nhà văn, nhà thơ, từng là người phát ngôn về đối ngoại của Công Đảng Ai-len. Giai đoạn 1993 - 1997, ông là Bộ trưởng phụ trách Văn hóa, Nghệ thuật và các vùng nói tiếng Ai-len. Ông hai lần đảm nhiệm cương vị Thị trưởng thành phố Gan-uây (giai đoạn 1982 - 1983 và 1991 - 1992). Ông có 25 năm là Nghị sĩ Hạ viện Ai-len và chín năm là Nghị sĩ Thượng viện Ai-len trong nhiều giai đoạn khác nhau. Ông là Tổng thống thứ chín của Ai-len, nhậm chức ngày 11-11-2011.