Các nguồn tin chính thức Ai Cập cho biết, Tổng thống Hosny Mubarak sẽ thăm chính thức Pháp 3 ngày, từ ngày 20/4.