Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống A.Xi-xi hôm nay dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ai Cập bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tong thong Ai Cap A.Xi-xi tham cap nha nuoc toi Viet Nam - Anh 1

Tham gia Ðoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao X.Su-cri; Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống, Trung tướng M.Se-ríp; Bộ trưởng Ðầu tư và Hợp tác quốc tế X.Na; Bộ trưởng Ðiện lực và Năng lượng tái tạo M.Sa-kê; Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp T.Ca-bin; Bộ trưởng Giao thông vận tải H.A-ra-phát; Giám đốc Cơ quan Tình báo Kh.Pho-di; Tư lệnh Lực lượng vệ binh cộng hòa, Thượng tướng M.A.Da-ki; Thư ký Tổng thống, Thiếu tướng A.Ca-men; Ðại sứ Ai Cập tại Việt Nam Y.K.Han-na.

Tổng thống A.Xi-xi sinh ngày 19-11-1954 tại Ai Cập. Ông có bằng Thạc sĩ tại Cao đẳng Sĩ quan và Nhân viên Ai Cập; Thạc sĩ Khoa học Quân sự tại Cao đẳng Sĩ quan và Nhân viên phục vụ cộng đồng, Anh; Cử nhân Khoa học Quân sự, Học viện Quân sự Ai Cập. Từ năm 1977 đến 2011, ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội Ai Cập như Giám đốc tình báo, Tư lệnh vùng, Tùy viên quân sự. Từ năm 2011 đến 2012, ông là thành viên Hội đồng Tối cao của Lực lượng vũ trang Ai Cập. 2012 - 2013, ông là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang. 2013-2014, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ai Cập. Từ năm 2014 đến nay, ông là Tổng thống Cộng hòa A-rập Ai Cập. Ông có vợ và ba con.