Kể từ sau khi Ban Tiếp công dân Trung ương ra mắt, sáng 26-8, Tổng Thanh tra Chính phủ lần thứ hai tiến hành tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân. Trong buổi sáng 26-8, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã làm việc với 3 đoàn khiếu nại tố cáo, trong đó 2 vụ liên quan đến đất đai, 1 vụ liên quan đến quyền lợi của người dân khi xây dựng công trình chợ dân sinh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, yêu cầu của tiếp công dân là giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo. Thanh tra Chính phủ sẽ cùng thụ lý với các địa phương để xem xét, đề ra các giải pháp thực thi theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm được quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận trong dân. Đáng chú ý, ngay tại buổi tiếp dân sáng 26-8, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã đề nghị một đơn vị của Thanh tra Chính phủ ngay lập tức phải rà soát và xem xét lại yêu cầu cưỡng chế, thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Dân, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

V.Dương