Ngày 12/2, Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ đang rà soát lại tên tiếng Anh của các trường ĐH, CĐ trong cả nước và sẽ có báo cáo trong thời gian tới.

Hiện Bộ GD&ĐT đang thực hiện chủ trì triển khai quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020. Cùng với việc rà soát lại toàn bộ tên trường bằng tiếng Anh, Bộ sẽ thực hiện luôn việc phân tầng, xếp loại các trường đại học trong giai đoạn tới. Mục đích của việc rà soát, đánh giá là nhằm thống nhất tên gọi bằng tiếng nước ngoài của các trường đại học, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Được biết, hiện nay, cả nước có gần 500 trường ĐH, CĐ. Trong năm 2014 này, Bộ GD&ĐT đổi mới các tiêu chí công khai của các cơ sở giáo dục đại học theo hướng tinh giản