Hôm qua, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2.

Diễn văn do ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đọc tại Lễ mít tinh cho biết trong 80 năm qua, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích to lớn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Sao Vàng lần thứ hai, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước lên cờ truyền thống của Công đoàn Việt Nam. Quốc Minh