Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng tổ chức CĐVN bên cạnh việc phải đổi mới quyết liệt, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho NLĐ của mình thì rất cần có sự hỗ trợ rất quan trọng của truyền thông, trong đó đặc biệt là sự phối hợp của Đài truyền hình Việt Nam.