Hội nghị lấy ý kiến về một số nội dung chuẩn bị đề cương Báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn (khóa XI) tại ĐH CĐ lần thứ XII đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Tong LDLDVN: Lay y kien ve mot so noi dung chuan bi bao cao trinh DH CDVN lan thu XII - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch là trưởng các Ban nghiệp vụ, Văn phòng, Ủy ban kiểm tra TLĐ và đại diện lãnh đạo Viện CN&CĐ. Đa số ý kiến của các đại biểu tham dự đều nhất trí cho rằng Báo cáo của BCH TLĐ khóa XI tại ĐH CĐ lần thứ XII cần phải có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian sắp tới tổ chức CĐ cần phải lựa chọn nội dung, nhiệm vụ hoạt động cho phù hợp với từng cấp CĐ; thực hiện tốt các chức năng của tổ chức CĐ, trong đó chú trọng chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; cần tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CB CĐ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chủ đề, phương châm hành động của ĐH CĐVN lần thứ XII.

Mạnh Hòa