Nhằm khắc phục một số phát sinh, vướng mắc trong thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức CĐ, đảm bảo việc quản lý công tác thi đua được hệ thống, khoa học, kịp thời, chính xác hơn, cũng như đẩy mạnh việc CĐ tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, ngày 27.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức tập huấn về các nội dung nói trên.

Tong LDLDVN: Huong dan thuc hien Quy che Khen thuong cua to chuc CD - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Toản - Phó ban Chính sách KTXH và Thi đua khen thưởng giới thiệu Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức CĐ.

Tham dự hội nghị có ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; lãnh đạo và CB phụ trách Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ các tỉnh, TP khu vực phía Bắc, các CĐ ngành TƯ…

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Đức Chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của các cấp CĐ trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số bất cập trong công tác này và mong các đại biểu tập trung nắm bắt để triển khai tốt các nội dung trên, nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế Khen thưởng của tổ chức CĐ; trong đó việc quản lý thi đua đảm bảo có tính hệ thống, chính xác, kịp thời… qua việc sử dụng phần mềm quản lý.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN đã giới thiệu Hướng dẫn số 1217/HD-TLĐ ngày 11.8.2016 của Tổng LĐLĐVN về Hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức CĐ. Ông Lâm Văn Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Văn phòng Tổng LĐLĐVN giới thiệu về Phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng của tổ chức CĐ và thực hành trên máy để chuyển giao quản trị phần mềm cho các đơn vị. Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN triển khai nội dung CĐ tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tong LDLDVN: Huong dan thuc hien Quy che Khen thuong cua to chuc CD - Anh 2

Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ NNPTNTVN triển khai nội dung CĐ tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.