Chiều nay (25/10), tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của cac cấp CĐ vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí là lãnh đạo phụ trách công tác nữ công của 16 LĐLĐ tỉnh phía Bắc và 10 CĐ ngành trung ương. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội nghị.

Tong LDLDVN gop y kien du thao van kien DH Phu nu toan quoc - Anh 1

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh, việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là một trong những nhiệm vụ của các cấp CĐ trong việc phối hợp với hội phụ nữ cùng cấp đánh giá kết quả công tác phối hợp vận động nữ CNVCLĐ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, 5 năm qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ thường xuyên được quan tâm, đặc biệt là các cấp CĐ đã tham gia trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật liên quan đến nữ CNVCLĐ. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ tiếp tục được duy trì, phát triển gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Tại hội thảo, ý kiến của đại biểu các CĐ ngành, địa phương kiến nghị, dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cần nhấn mạnh tới nội dung phối hợp giữa CĐ và hội phụ nữ cùng cấp nhằm thực hiện tốt công tác phụ vận trong hệ thống CĐ; đồng thời, cần củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng thực hiện vai trò tham mưu về công tác xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến LĐ nữ, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, dân số sức khỏe sinh sản, đại diện tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến LĐ nữ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cũng cho biết, với trách nhiệm của mình, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức một hội thảo với nội dung trên vào ngày 13.10 tại khu vực phía Nam. Những ý kiến của các đại biểu ở cả hai khu vực sẽ là cơ sở để Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tham gia vào dự thảo Văn kiện tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

B.D