Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh (BTL) BĐBP đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Thường vụ quân ủy trung ương (TVQUTW), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 63 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và rút kinh nghiệm công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Dương Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Bộ tham mưu BĐBP và 256 cán bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh thành trực thuộc BTL BĐBP.

Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP kết luận hội nghị

Năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (9 khóa XI) và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy BĐBP đã ra kế hoạch số 143-KH/ĐU về tiếp “tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “lời dạy của của Bác Hồ đối với BĐBP” trong toàn lực lượng, được cụ thể hóa bằng triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm’ trong BĐBP.

Quá trình triển khai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xác định rõ những nội dung trọng tâm cần triển khai như: duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), ban hành quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Đảng ủy BĐBP để chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy BĐBP coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo BĐBP các tỉnh đã đóng góp những tham luận về việc thực hiện chỉ thị số 63/CT-ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc “tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong BĐBP”. Bên cạnh đó các đại biểu cũng tham gia, đóng góp ý kiến, thảo luận và rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng (VĐQC) trong tình hình mới.

Được biết, năm qua công tác VĐQC đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần cùng với các biện pháp công tác biên phòng xây dựng khui vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chức chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Song, hiện nay đối tượng của công tác VĐQC không ngừng mở rộng, dân cư tăng lên, dân trí cao hơn đồng thời đặt ra nhiều vấn đề như hoạt động của các loại tội phạm; hoạt động làm ăn, sản xuất của các doanh nghiệp, các dự án phát triển nhiều ở khu vực biên giới, công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, lợi ích quốc gia và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới đặt ra ngày một cao hơn.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Huy Tập đã đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ QUTW năm 2012 trong lực lượng BĐBP. Đồng chí ghi nhận những kết quả tích cực trong việc thực hiện chỉ thị 63 của Đảng ủy BĐBP về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong BĐBP của biên phòng các tỉnh thành.

Bên cạnh đó, đồng chí Chính ủy BĐBP cũng nhấn mạnh đến những mặt còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị như việc chưa cụ thể hóa tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là việc xây dựng tiêu chí, kế hoạch thực hiện. Việc học tập các chuyên đề mới dừng lại ở lên lớp, chưa gắn với sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy; hình thức, biện pháp tuyên truyền chưa phong phú…Thiếu tướng Phạm Huy Tập yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan chức năng trong hướng dẫn, chỉ đạo và sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Lê Tuấn

Email Print Góp ý