Trong khi những thị trường khác như chứng khoán, vàng, USD liên tục “nhảy múa”, bất ổn thì bất động sản đang được xem là kênh đầu tư...