Ngày 29/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khu vực phía Bắc.

Những năm qua, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng phấn khởi. Nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của CNVCLĐ được nâng cao. Các cơ quan công đoàn đã triển khai khá hiệu quả việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Điển hình các cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Tiền Giang, Vĩnh Phúc... đã tổ chức cho cán bộ, công chức ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, coi đây là một tiêu chí để cuối năm bình xét thi đua... Đặc biệt sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cho CNVCLĐ về phòng chống tác hại thuốc lá, tổ chức treo các biển cấm hút thuốc tại nơi quy định như: phòng họp, phòng làm việc, hành lang, cấp phát tờ rơi, ký cam kết vận động CNVCLĐ thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc... Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số nơi lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức. Mọi hoạt động tuyên truyền còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn gặp khó khăn cả về điều kiện và thời gian. Nhà nước chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh người vi phạm do hút thuốc lá không đúng nơi quy định, cũng làm giảm hiệu quả của công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị và yêu cầu Nhà nước cần có lộ trình tiến tới giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá, sớm ban hành Luật chống tác hại thuốc lá để mọi người dân thực hiện; Đồng thời, thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt những người có hành vi vi phạm hút thuốc lá không đúng nơi quy định. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 1350/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn, coi công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên; hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền như: Treo hệ thống biển cấm hút thuốc lá, tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết “Vì sức khỏe cộng đồng – Không hút thuốc lá nơi làm việc”; Đưa nội dung công tác này trở thành một chỉ tiêu thi đua xét công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh và đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm...