(VOV) - Từ năm 1998 đến nay, cả nước đã đấu tranh, phát hiện hơn 953.000 vụ tội phạm các loại, giảm hơn 10% so với những năm từ 1986 đến năm 1997.

Sáng 30/9 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm” (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138) tổ chức “Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010”. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh - Trưởng ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo UBND và công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Báo cáo của Ban chỉ đạo 138 do Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng bộ Công an - Phó Ban chỉ đạo 138 nêu rõ, sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về “tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Đã điều tra, khám phá được nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, bóc gỡ nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng; bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm nghiêm trọng; làm rõ được nhiều vụ án tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt đã xây dựng được nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ năm 1998 đến nay, cả nước đã đấu tranh, phát hiện hơn 953.000 vụ tội phạm các loại, giảm hơn 10% so với những năm từ 1986 đến năm 1997. Một số địa phương giảm mạnh phạm pháp hình sự như: Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Bến Tre, TP HCM; công tác bắt giữ tội phạm về ma túy tăng gấp 3 lần, giảm 25% số đối tượng truy nã ngoài xã hội. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; đề xuất Chính phủ ban hành “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015. Hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm. Hội nghị đã nghe tham luận của Ban chỉ đạo 138 Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TP Hà Nội; TP HCM, TP Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai về những kết quả, bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sau 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ. Điểm chung của các đoàn thể, địa phương là: chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường nhận thức và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư; vận động, cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp luật, người nghiện ma túy.... Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng chống tội phạm phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng; phải biết dựa vào sức mạnh của quần chúng ở cơ sở; do đó cần tiếp tục xây dựng mô hình tốt, nhân rộng những tấm gương điển hình về phòng chống tội phạm; cần tổng kết, nêu rõ những tồn tại yếu kém (nhất là những tồn tại do nguyên nhân chủ quan) để khắc phục kịp thời, giúp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. Ngọc Năm-Việt Cường