Sáng 27-10, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đến dự có các đồng chí: Vụ trưởng vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Văn Kim; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Tong ket 4 nam thi hanh Luat Khieu nai, Luat To cao - Anh 1

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo về kết quả 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Phó Chánh thanh tra Thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: từ năm 2012 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân tăng so với giai đoạn trước (2008-2011). Số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước KNTC, kiến nghị, phản ánh tăng 9,1%; số vụ KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố tăng 23%.

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án. Một số địa bàn phát sinh nhiều vụ KNTC là quận, huyện: Long Biên, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Quốc Oai... Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số công dân tập trung KNTC đông người, gây mất an ninh trật tự tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Trước thực tế đó, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC luôn được Thành ủy, UBND TP Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc ban hành các văn bản, kế hoạch, thành phố củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, tăng cường tiếp và đối thoại với công dân. Đáng chú ý, thành phố thường xuyên chỉ đạo rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC tồn đọng.

HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về các vụ KNTC tồn đọng đẻ làm cơ sở giám sát việc thực hiện của các cấp chính quyền thành phố. Đối với một số địa bàn có khiếu kiện đông người, phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo thanh tra công vụ hoặc thành lập các Tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chính quyền cơ sở. Với sự kết hợp đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc của các hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về cơ bản, KNTC của công dân được giải quyết đúng quy định, khách quan, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân dân, tổ chức được bảo đảm.

Kết quả 4 năm qua, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 133.706 lượt công dân; đã tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy định 110.562 đơn các loại (bao gồm: 22.886 đơn khiếu nại; 9.110 đơn tố cáo; 78.566 đơn kiến nghị, phản ánh), trong đó có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện xử lý. Các cơ quanđã thụ lý theo thẩm quyền 10.962 vụ KNTC, đã giải quyết 9.397 vụ, tỷ lệ trung bình hàng năm đạt 85,7%. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghj thu hồi cho nhà nước 9.659 triệu đồng và 157.449m2 đất; thu hồi, điều chỉnh 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trả lại cho công dân 31.826 triệu đồng và 33.735m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 211 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, TP Hà Nội rất coi trọng, xem xét, lắng nghe việc giải quyết KNTC. Từ năm 2007, Thành ủy Hà Nội đã có Chỉ thị số 20 về "Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn TP Hà Nội". Nhiều năm nay, thành phố kiên trì thực hiện theo tinh thần đó và đã có kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, sắp tới, Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị mới phù hợp hơn với tình hình hiện nay.

Dự báo tình hình KNTC thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, các cấp chính quyền bằng việc quan tâm, coi trọng giải quyết các vấn đề KNTC ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với công dân, làm tốt công tác vận động, hòa giải ở cơ sở. Các cơ chế chính sách phải được công khai minh bạch và thường xuyên rà soát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các quận, huyện, sở, ngành thành phố tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân. Tổ chức tập huấn và có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên đối với cán bộ làm công tác này, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với cán bộ làm không hết trách nhiệm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đề nghị giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện thị xã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đôn đốc thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết KNTC tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nâng cao trách nhiệm trong việc nắm tình hình, chủ động giải quyết kịp thời tính pháp luật các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị để kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hiền Thu