S.Thu

Tong ket 20 nam thuc hien Phap lenh ve luc luong du bi dong vien - Anh 1

(Cadn.com.vn) - KON TUM- Ngày 22-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV). 20 năm qua, Toàn tỉnh đã có 54/54 đầu mối đơn vị DBĐV, đạt 100% kế hoạch giao; chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự là 82% đối với sĩ quan và 81% đối với hạ sĩ quan, binh sĩ... Từ năm 1996 đến tháng 12-2015, toàn tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên trên 26.000 lượt sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ DBĐV đạt 83,2% chỉ tiêu… Tại Hội nghị, UBND tỉnh Kon Tum đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển, xây dựng lực lượng DBĐV thời gian năm qua.