QĐND - Ngày 27-8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố (đến cấp huyện), tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ Việt Nam và Viện KSNDTC. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Viện KSNDTC trong thời gian qua, đồng thời cho rằng việc sửa đổi, bổ sung quy chế là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh thực thi Hiến pháp năm 2013 và quá trình kiện toàn tổ chức, bộ máy của mỗi ngành. Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: Hằng năm, hai cơ quan cần duy trì thường xuyên việc sơ kết thực hiện quy chế, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, tương ứng với nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Hòa Bình đã ký quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa hai ngành.

KIM TIẾN