QĐND Online - Sáng 10-10, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (NQTW8) - khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

QĐND Online - Sáng 10-10, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (NQTW8) - khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Quân đoàn 4

Trên tinh thần Nghị quyết NQTW8 - khóa IX, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã xác định rõ 8 nội dung nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn. Trong đó, Quân đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, quần chúng.

Những năm qua, Đảng bộ Quân đoàn luôn trong sạch vững mạnh, công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được nâng lên một bước. Hội nghị cũng đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện trong những năm tới.

Tin, ảnh: LÊ VĂN CẦU