Sáng 28-11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 97 điểm cầu, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng (2005-2016). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

10 năm qua, các bộ, ngành trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế. Việc quản lý nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong các tầng lớp xã hội, là tiền đề để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện. Các địa phương, bộ, ngành đã phối hợp với các đơn vị quân đội sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên đạt 91,8% quân số, phương tiện kỹ thuật đạt 98,1% theo chỉ tiêu. Công tác tuyển quân đã nâng cao chất lượng, tuyển đủ 100% chỉ tiêu...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ, ngành trung ương, cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng; khẩn trương rà soát hệ thống hóa, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng. Các địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh trong từng chiến lược, kế hoạch phát triển, hết sức chú trọng tại những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo và cần kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với đối ngoại... Đồng thời cần tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh; củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố thực sự vững chắc…

Hiền Phương