Sáng 28/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng toàn quốc.

Tong ket 10 nam thuc hien Luat Quoc phong - Anh 1

Hình ảnh tại Hội nghị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, đến nay hệ thống các văn bản về lĩnh vực quốc phòng, cơ bản được hoàn thiện.

Trong chính sách quốc phòng, Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán đường lối, chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, thể hiện rõ chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, chủ động giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình.

Báo cáo cũng khẳng định chủ trương xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đã và đang được thực hiện hiệu quả góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.