Từ 7 đến 14-12-2008 tại Nhà hát Quân đội, 16 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp quân đội sẽ tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2008...