Tổng cục Thuế vừa có văn bản về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế; các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra (từ 3 - 5 năm), sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; về ưu đãi thuế; chuyển nhượng vốn, thương hiệu…

Chỉ đạo của Tổng cục Thuế nêu rõ, các cục thuế cần rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt. Trên cơ sở này, các cục thuế thực hiện phân tích chuyên sâu, lựa chọn ra những doanh nghiệp có nhiều yếu tố đáng chú ý như đã nói ở trên để thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay trong những tháng còn lại của năm 2016.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế địa phương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế theo nguyên tắc rủi ro qui định tại Điểm 4, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Trong đó, phải kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế trước đối với các trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng hoặc sau ít nhất 4 quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết đã được hoàn.

Ngoài ra, các cục thuế lựa chọn các doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro đã được kiểm tra trước khi hoàn để thực hiện thanh tra toàn diện trong năm 2016 và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực: Chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án; khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên; kinh doanh viễn thông, điện, điện tử, ô tô, sữa, dược phẩm; kinh doanh của các tập đoàn bán buôn, bán lẻ…

Đối với 13 cục thuế có điều tiết ngân sách Trung ương được giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu ngân sách Trung ương năm 2016 qua thanh tra, kiểm tra tại Công văn số 2054/TCT-TTr ngày 13/5/2015, yêu cầu có báo cáo kết quả đã thực hiện và phương án triển khai một cách cụ thể trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Thuế đã triển khai thanh tra, kiểm tra được 55. 713 doanh nghiệp, đạt 62,15% kế hoạch năm 2016 bằng 107,73% cùng kỳ năm 2015; kiểm tra được 673.421 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 66,08 % cùng kỳ năm 2015.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra ngành Thuế đã tăng thu ngân sách được 9.230,51 tỷ đồng bằng 115,37% cùng kỳ năm 2015. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.818,1 tỷ đồng đạt 52,2% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 87,03% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành Thuế giao chỉ tiêu năm 2016 phải thực hiện thanh tra, kiểm tra 18% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Linh Mai