Bộ Tài chính vừa công bố bảng xếp hạng Chỉ số mức độ sẵn sàng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) của ngành Tài chính năm 2016. Theo đó, Tổng cục Thuế đã có bước tiến vượt bậc từ vị trí thứ 4 năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ nhất, tiếp theo là Tổng cục Hải quan xếp thứ hai và cơ quan Bộ Tài chính xếp thứ ba.

Tong cuc Thue vuon len dan dau ICT Index nganh Tai chinh 2016 - Anh 1

Bảng xếp hạng khối Trung ương.

ICT Index là một trong những công cụ đánh giá, phân tích hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam sử dụng để đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng tại Việt Nam.

Thấy rõ mức độ cấp thiết và quan trọng của ICT Index, kể từ năm 2008, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã trình lãnh đạo Bộ Tài chính và giao cho Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) xây dựng ICT Index hàng năm của ngành Tài chính và công bố kết quả xếp hạng, đồng thời phục vụ trực tiếp việc cung cấp số liệu hàng năm để xây dựng ICT Index của Việt Nam.

Năm 2016 là năm thứ 8 liên tiếp Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo về ICT Index ngành Tài chính 2016.

ICT Index ngành Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính xác định được vị trí “hiện đang ở đâu” cho bản thân mình, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển công nghệ thông tin - truyền thông một cách hiệu quả hơn.

ICT Index ngành Tài chính 2016 được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.

ICT Index ngành Tài chính 2016 được khảo sát trên 5 nhóm với 283 đối tượng gồm. Trong đó nhóm các cơ quan Trung ương của các hệ thống là 6 đối tượng; nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực) là 244 đối tượng; nhóm các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính là 19 đối tượng; nhóm các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính là 10 đối tượng; nhóm các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính là 4 đối tượng.

Dữ liệu khảo sát của nhóm 1 và 2 được sử dụng để tính toán và xếp hạng, còn dữ liệu của 3 nhóm còn lại phục vụ công tác quản lý công nghệ thông tin trong Ngành.

Với 68 chỉ tiêu, ICT Index ngành Tài chính 2016 tập trung vào các lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (9 chỉ tiêu); ứng dụng công nghệ thông tin (23 chỉ tiêu); nhân lực công nghệ thông tin (16 chỉ tiêu); đầu tư cho công nghệ thông tin (13 chỉ tiêu); môi trường tổ chức - chính sách (7 chỉ tiêu).

Tong cuc Thue vuon len dan dau ICT Index nganh Tai chinh 2016 - Anh 2

Bảng xếp hạng hệ thống Hải quan địa phương.

Kết quả đánh giá của khối Trung ương, Tổng cục Thuế đã vươn lên vị trí thứ nhất, tiếp theo là Tổng cục Hải quan xếp thứ hai và cơ quan Bộ Tài chính xếp thứ ba.

Ở khối Sở Tài chính tỉnh, thành phố, năm 2016, Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai thuộc về Sở Tài chính Lâm Đồng; vị trí thứ ba thuộc về Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu; tiếp đó là Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An từ vị trí thứ mười năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ nhất trong năm nay. Vị trí thứ hai thuộc về Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và vị trí thứ ba thuộc về Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

Trong hệ thống Hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất; sau đó là Cục Hải quan Quảng Trị và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng và tiếp theo là Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

Hồng Vân