Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 5221 đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nghiêm túc đôn đốc thu nợ thuế.

Tong cuc Thue don doc dia phuong thu no thue - Anh 1

Đáng lưu ý là thực hiện rà soát tất cả các khoản nợ liên quan đến đất, đưa vào quản lý, theo dõi và tính tiền chậm nộp đầy đủ tại ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS). Đối với 144 đơn vị của 24 cục thuế do Thanh tra Chính phủ phát hiện tính thiếu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, các cục thuế cần rà soát, tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và thông báo cho người nộp thuế biết để nộp đầy đủ.

Cụ thể, kết luận thanh tra ngày 16.9.2016 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, có 144 DN còn thiếu hơn 709 tỉ đồng tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất, chênh lệch khá lớn so với số tiền phạt 39,6 tỉ đồng do cơ quan thuế đã báo cáo.

H.Sương