(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác kiểm soát mặt hàng khoáng sản.

Tong cuc Hai quan chan chinh cong tac kiem soat mat hang khoang san - Anh 1

Lượng Hải quan tăng cường kiểm tra mặt hàng khoáng sản xuất khẩu. Ảnh: Q.H

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát mặt hàng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát nắm chắc số lượng, chủng loại, hàm lượng, vị trí kho bãi khoáng sản tồn kho của doanh nghiệp, đảm bảo việc xuất khẩu khoáng sản tồn đúng theo giấy phép.

Các đơn vị đẩy mạnh việc thu thập thông tin nghi vấn xuất lậu hoặc gian lận trong xuất khẩu khoáng sản, chủ động phát hiện ngăn chặn hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để bắt giữ, xử lý. Trong đó, lực lượng Hải quan tập trung nắm tình hình địa bàn, thu thập thông tin về các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn, về trữ lượng, sản lượng từng chủng loại khoáng sản, năng lực sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp.

Các đơn vị cần mở rộng các nguồn thông tin thu thập, cả nguồn công khai và bí mật, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin trên các hệ thống (VNACCS/VCIS, CI02, PLVP14…); tổng hợp, phân tích đưa ra những thông tin nghi vấn xuất lậu, gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản có độ tin cậy cao, có biện pháp kiểm tra độ xác thực của thông tin, từ đó có kế hoạch tổ chức bắt giữ, xử lý.