Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MICJ) đăng ký chào bán 40 triệu cp chia thành hai đợt cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp.

Cụ thể, đợt 1 sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 10 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 4:1 vào quý 4/2013.

Đợt 2 là chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quý 3/2014.

Sanh Tín

Công lý