Ngày 26/6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc với cử tri tại Công an tỉnh Thái Nguyên và huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12.

Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12, cử tri Thái Nguyên phát biểu bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những quyết sách lớn của Quốc hội, đặc biệt là tinh thần làm việc dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp; khẳng định sự tin tưởng và tâm đắc của cử tri đối với Quốc hội. Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quốc hội và Chính phủ khi xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật cần chỉ đạo các bộ ngành liên quan ra các văn bản hướng dẫn để các cấp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cử tri cũng nêu một số vướng mắc trong việc thi hành án hình sự. Việc giáo dục pháp luật trong nhà trường cần sửa đổi cho phù hợp với đối tượng là học sinh phổ thông, cụ thể là chỉ nên giáo dục cho các em về ý thức chấp hành pháp luật, nguyên tắc chấp hành pháp luật. Cử tri huyện Phổ Yên đề nghị Nhà nước tiếp tục có các chính sách phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế cho vùng đồng bào miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều chỉnh các chính sách đối với người có công, phụ cấp cho người cao tuổi; các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét lại việc điều hành giá xăng dầu, giá điện. Cử tri cũng phản ánh tình trạng ngành điện cắt điện tràn lan, không công bằng tại địa phương… Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư thông báo, hiện Việt Nam về cơ bản đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2010 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, những mục tiêu lớn về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đều đạt được kết quả tốt, góp phần ổn định xã hội, an ninh trật tự được giữ vững, vị thế của đất nước được nâng cao trong khu vực và thế giới. Tuy vậy, Việt Nam vẫn còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành nỗ lực rất lớn để vượt qua. Để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, hiệu quả và vững chắc thì điều kiện quan trọng nhất chính là sự ổn định về chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đổi mới, phát triển và ổn định có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, vừa là cơ sở vừa là tiền đề của nhau. Muốn phát triển phải có sự ổn định về chính trị-xã hội và ngược lại phát triển cũng sẽ tạo cơ sở cho ổn định vững chắc hơn. Về việc có dự án lớn chưa được thông qua tại kỳ họp lần này, Tổng Bí thư nêu rõ, một trong những mục tiêu quan trọng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chúng ta mong muốn xây dựng Quốc hội ngày càng mạnh lên, Chính phủ và các cơ quan tư pháp cũng ngày càng mạnh lên. Trong thể chế của Việt Nam không có việc dùng cơ quan này “bác” cơ quan kia. Trong thảo luận của Quốc hội có những ý kiến phát biểu khác nhau là điều bình thường. Và việc có dự án lớn được trình ra Quốc hội nhưng chưa được thông qua cũng là điều bình thường. Một trong những khó khăn của đất nước hiện nay là cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có đường sắt cao tốc là một chủ trương lớn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chưa thông qua Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam trong kỳ họp này do Quốc hội thấy trong thời điểm hiện nay Việt Nam chưa có đủ các điều kiện cần thiết để xây dựng và dự án cần tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh…cho phù hợp. Đề án quy hoạch Thủ đô Hà Nội về cơ bản các đại biểu Quốc hội đã nhất trí, còn một số điểm cần làm rõ thêm. Trong thảo luận về các vấn đề lớn trên, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rất trách nhiệm và dân chủ. Tổng Bí thư khẳng định, Trung tâm chính trị-hành chính của Việt Nam là ở Ba Đình, Hà Nội. Nhiệm vụ từ nay đến hết năm, bên cạnh việc phải hết sức quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, theo Tổng Bí thư nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng. Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy Đảng phải chú ý việc lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư mong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của mình xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng vị trí trung tâm của vùng Đông Bắc của đất nước./. Đỗ Cường-Hoàng Nguyên (Vietnam+)