Ngày 26-8, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật các cựu thanh niên xung phong và Đoàn Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cùng các anh hùng, thân nhân các anh hùng vừa được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong không khí ấm áp, gần gũi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lắng nghe và trao đổi ý kiến với các cựu thanh niên xung phong. Tổng Bí thư cho rằng: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm giải quyết chính sách và chăm lo đời sống đối với các thế hệ người có công, trong đó có lực lượng thanh niên xung phong. Đảng, Nhà nước đang tiếp tục chỉ đạo khẩn trương giải quyết cơ bản tình hình tồn đọng chính sách đối với người có công, trong đó có cựu thanh niên xung phong. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc giải quyết các chế độ, chính sách vẫn còn những điểm cần phải tiếp tục tháo gỡ. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, với vai trò của mình, Hội Cựu thanh niên xung phong tiếp tục suy nghĩ, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng những cơ chế, giải pháp phù hợp để làm tốt công tác chính sách với lực lượng thanh niên xung phong.

N.Khánh