LĐLĐ TP HCM vừa phát động phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn (CĐ) trong năm 2014.

Theo đó, các cấp CĐ TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” với chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” gắn với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ thiết thực, sáng tạo, hiệu quả; đầu tư nâng chất chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Cải thiện nhà ở”, “Mái ấm CĐ”.

Song song đó, LĐLĐ TP tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; kiên trì đeo bám, vận động thành lập CĐ cơ sở và phát triển đoàn viên; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng phát hiện, tôn vinh công nhân trực tiếp sản xuất.