1.000 doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu đã được công bố và tôn vinh trong buổi lễ tổng kết chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” diễn ra sáng nay (24/9/2010) tại Hà Nội.

1.000 doanh nhân, doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu đã được tôn vinh tại Lễ tổng kết chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” 1.000 doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh đã đạt được tiêu chí như: Đối với các tổ chức kinh tế: Có quá trình phát triển liên tục, uy tín cao trên thị trường, được đánh giá, bình chọn có trách nhiệm trước cộng đồng và có đóng góp nổi bật trong các hoạt động xã hội; Đối với các cá nhân lãnh đạo: Thể hiện được bản lĩnh, tính sáng tạo, quyết đoán trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp có uy tín, vững mạnh và không ngừng phát triển theo hướng bền vững; Đối với sản phẩm: Có tính ý tưởng mới, bảo vệ môi trường, có tính cạnh tranh cao, có ý thức tôn trọng và thực thi nghiêm chỉnh quyền sở hữu trí tuệ. Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 35 trí thức tiêu biểu của Thủ đô. Họ là những GS.TS dưới 45 tuổi có những công trình nghiên cứu được các cơ quan chuyên môn công nhận và ứng dụng trong cuộc sống. “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” là chương trình nằm trong khuôn khổ những hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Được phát động từ tháng 9/2009, chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng và các doanh nhân, doanh nghiệp trong cả nước. Chương trình đã quy tụ được những anh tài trong sản xuất kinh tế đồng thời là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu họ hỏi về cách xây dựng, quảng bá thương hiệu và cạnh tranh có hiệu quả trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp của Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và công ty TNHH Văn hóa Thông tin Việt Nam… Hồ Hường